Ziekteverzuim/Re-integratie

Wat is ziekteverzuim? Ziekteverzuim is van toepassing wanneer uw werknemer zijn contractueel overeengekomen werkzaamheden niet of niet volledig uitvoert wegens ziekte. Waarbij ziekte zowel mentaal en/of fysiek kan zijn.

 

Inhoudelijk

Heikens Human Capital begeleidt u in het verlagen van het ziekteverzuimpercentage binnen uw bedrijf. U krijgt inzichtelijk welke oorzaken ten grondslag liggen aan het ziekteverzuim en welke acties u kunt ondernemen om het ziekteverzuim te verlagen. Hierdoor kunt u voor de langere termijn effectiever uw zeikteverzuimpercentage, en hierdoor ook uw ziektverzuimkosten, structureel verlagen.

 

Langdurig zieke werknemer

Als u te maken heeft met een langdurig zieke werknemer, dan verwijzen wij u naar ons onderdeel re-integratie 2e spoor. U, als werkgever, heeft in dat geval te maken met de Wet Poortwachter en Heikens Human Capital kan u daarbij ondersteunen bij het opstellen, bewaken en afronden van het dossier.