WW | Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet of WW is een Nederlandse wet (en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld) die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men voldoen aan de weken-eis.