WIA | Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
– Tot 35%: geen uitkering (WW uitkering bij ontslag)
– 35% tot 80%: de WGA (deels WIA uitkering, deels arbeidsgeschikt. Percentages worden door het UWV bepaald)
– 80% of meer: de IVA (volledig arbeidsongeschikt)