WGA | Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. WGA ontvangen is mogelijk als men 2 jaar of langer ziek is en (in de toekomst) kan werken.