Wfw | Wet Flexibel Werken

Deze wet vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) en biedt werknemers meer mogelijkheden om hun arbeidsduur, werktijden en werkplaats flexibel in te delen.