Wet verbetering poortwachter

Ingesteld ter begeleiding van langdurig zieke werknemers, om deze te laten herintreden/re-integreren binnen de organisatie of, als dit niet mogelijk is buiten de organisatie.