Werkloos

Iemand die bij het UWV Werkbedrijf staat ingeschreven, niet ouder is dan 65 jaar en ook niet jonger is dan 16 jaar, geen arbeidsverhouding heeft en die in staat is om arbeid te verrichten in loondienst voor meer dan 12 uur per week en dit ook wenst.