WAZ | Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tussen 1998 en 1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering die ondernemers het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon gaf als een zelfstandige of ondernemer arbeidsongeschikt werd. WAZ bestaat alleen voor mensen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en als zelfstandige werkten.
Het is dus nu niet meer mogelijk om een WAZ-uitkering aan te vragen, behalve als men eerder WAZ heeft gehad. Als men zich nu tegen arbeidsongeschiktheid wilt verzekeren, kan dit doen bij een verzekeringsmaatschappij. Soms kan men zich via het UWV vrijwillig verzekeren.