Wajong | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een inkomensvoorziening voor jongeren die op relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden. Hierdoor kunnen ze niet of slechts gedeeltelijk werken. Wajong is ook voor studenten die tijdens hun studie arbeidsongeschikt worden.

De Wajong geldt voor mensen van 18 jaar of ouder. Er zijn 3 soorten Wajong:

  • Oude Wajong:
    U valt onder de oude Wajong als u vóór 2010 (voor de eerste keer) Wajong heeft aangevraagd. Tijdens de oude Wajong zorgt de Wajong-uitkering voor (een aanvulling op) uw inkomsten. Daarnaast kunnen wij u misschien helpen bij het vinden en houden van werk.
  • Wajong 2010:
    U valt onder Wajong 2010 als u tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 (voor de eerste keer) Wajong heeft aangevraagd. Tijdens Wajong 2010 kunt u hulp van UWV krijgen bij het vinden en behouden van werk. Kunt u (nog) niet genoeg verdienen? Of kunt u helemaal niet werken? Dan krijgt u een Wajong-uitkering.
  • Wajong 2015:
    Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als u nu en in de toekomst niet kunt werken. Is dat bij u het geval? Dan kunt u een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wij beoordelen dan welke vorm van ondersteuning u kunt krijgen.