WAA | Wet aanpassing arbeidsduur

Deze wet is op 1 januari 2016 vervangen door de Wet flexibel werken (Wfw).

De Wet Aanpassing Arbeidsduur gaf werknemers de mogelijkheid om de werkgever te vragen om de arbeidsduur te vermeerderen of te verminderen.