VOG | Verklaring Omtrent Gedrag

Verklaring die aangeeft dat het gedrag van een werknemer in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het aanvragen van een VOG gaat via internet of via de gemeente. Als men niet ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) moet contact opgenomen worden met Justis. Justis screent (rechts)personen en beslist in alle gevallen of de werknemer wel of geen VOG krijgt.