Verlofdagen

In een arbeidsrelatie is verlof het recht om tijdelijk niet werkzaam te zijn. Elk verlof heeft zijn eigen wettelijke regels waar u en uw werknemer zich aan moeten houden.

Wettelijk verlof

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg:

 • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof;
 • kraamverlof;
 • ouderschapsverlof;
 • adoptieverlof of pleegzorgverlof;
 • zorgverlof (kortdurend en langdurend);
 • calamiteitenverlof en kort verzuimverlof.

In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

Bijzonder verlof

In uw cao of arbeidsovereenkomst staat voor welke situaties u bijzonder verlof kunt opnemen en hoe lang. En of uw salaris doorloopt tijdens het verlof. Uw werkgever of afdeling personeelszaken kan u hierover informeren.

U kunt bijzonder verlof opnemen voor:

 • uw huwelijk of dat van een familielid;
 • begrafenis van een familielid;
 • verhuizing;
 • examen;
 • doktersbezoek;
 • activiteiten voor een vakbond.

Onbetaald verlof

Tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof krijgt u volgens de wet geen salaris. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over (gedeeltelijke) doorbetaling van uw loon.

Onbetaald buitengewoon verlof kunt u opnemen voor bijvoorbeeld een lange reis of een studie.