Verlaag werkstress en werk sneller en efficiënter door urgente en belangrijke taken te scheiden. Hoe? Lees het hier:

Afbeeldingsresultaat voor planning

Het verschil: urgente taken en belangrijke taken

Om bij het werk alle ballen in de lucht te houden, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen urgente taken en belangrijke taken. Pas als een belangrijke taak ook urgent wordt, moet hij sowieso bovenaan de to-do-lijst komen.

Het onderscheid tussen urgente en belangrijke taken is niet altijd even makkelijk te maken. Urgente taken zijn immers ook belangrijk, en de belangrijke taken moeten toch eigenlijk ook meteen gebeuren? De taken van elkaar scheiden door ze – waar mogelijk letterlijk – het juiste label te geven, geeft overzicht. Dat zorgt er weer voor dat er sneller en efficiënter gewerkt wordt en werkstress in de kiem wordt gesmoord.

Korte deadline, direct resultaat

Wat zijn de kenmerken van urgente taken?

 • Ze vereisen dringende aandacht.
 • Ze zijn nodig om klanten te behouden of binnen te halen.
 • Ze houden andere taken op als ze niet (op tijd) gedaan worden.
 • Het leidt tot problemen als ze niet worden opgepakt.
 • Ze hebben meestal een korte deadline (deze week, eind volgende week, eind van de maand).
 • Ze zorgen dat een crisis voorkomen of opgelost wordt.
 • Ze geven direct resultaat.

Doorlopende aandacht nodig, vaak ondersteunend

Voor belangrijke taken gelden deze kenmerken lang niet altijd. Belangrijke taken:

 • verlangen doorlopende aandacht;
 • ondersteunen het project of werk;
 • kunnen even opzij gezet worden als een urgente taak voorrang moet krijgen;
 • hebben meestal een langere deadline (volgende maand, over drie maanden of voor het eind van het jaar);
 • hebben te maken met doelen, zowel voor de korte als lange termijn;
 • geven niet altijd direct resultaat.

Van belangrijk naar urgent bij naderen deadline

Als een belangrijke taak – bijvoorbeeld door tussenkomst van urgente taken – zo lang vooruit is geschoven (tool) dat hij zijn deadline nadert, moet hij natuurlijk alsnog naar het bakje of lijstje met urgente taken worden verplaatst. Het is dan ook zaak om de openstaande taken geregeld te beoordelen (tool).

URGENTE TAKEN: taken die dringend opgepakt moeten worden en leiden tot een direct resultaat
BELANGRIJKE TAKEN: ondersteunende taken die continu aandacht vragen maar zo nodig even kunnen wachten