Vangnetters

Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ van kracht. Het doel is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen.

Een vangnetter (zonder werkgever) is iemand die:

– als uitzendkracht ziek wordt en daardoor de ziektewet in gaat (beëindiging contract);
– Zieke werknemers wiens dienstverband afloopt tijdens de ziekte (hiervoor zijn werkgevers verantwoordelijk);
– Zieke WW-ers na 13 weken WW;
– Iemand die binnen 28 dagen na beëindiging van zijn arbeidscontract ziek wordt;

Er zijn ook vangnetters mét werkgever: Dit zijn mensen die;
– ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
– ziek zijn door orgaandonatie;
– gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en ziek zijn geworden binnen 5 jaar nadat ze in dienst zijn gekomen (ook wel de No Risk polis genoemd).