Vakantiegeld

Een werknemer heeft ieder jaar wettelijk recht op vakantiegeld (ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd). Dit is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en kan alleen minder zijn als dat in de cao staat.

Daarnaast moet de werkgever rekening houden met onder andere deze regels:

– Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van het afgelopen jaar (meestal van mei tot mei). Sommige cao’s wijken hiervan af.
– Werkgever betaalt het vakantiegeld minimaal 1 keer per jaar, meestal in mei of juni. Afspraken hierover zet werkgever in de arbeidsovereenkomst of staan in de cao.
– Ook bij ziekte bouwt een werknemer vakantiegeld op. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof betaalt het UWV het vakantiegeld.
– Als een arbeidsovereenkomst eindigt, betaalt de werkgever de werknemer nog vakantiegeld over de maanden waarin deze bij de organisatie werkte. Dat neemt de werkgever op in de eindafrekening.