SV-loon

SV-loon staat voor Sociale Verzekeringsloon. Het loon waarover de werknemer belastingen en sociale premies betaalt. Het UWV berekent het dagloon voor een WW-uitkering op basis van het sv-loon dat de werknemer verdiende in het jaar voordat deze werkloos werd. Het sv-loon is het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon.