Sociale Activering UWV

Sociale Activering is een reintegratieactiviteit voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met een uitkering van het UWV: Wajong, WIA, WAO, ziektewet of een combinatie van uitkeringen.