Sociaal Beleid

Sociaal Beleid is het geheel van maatregelen dat nodig is om mens en arbeid zodanig op elkaar af te stemmen dat de doelen van de organisatie én die van de medewerker gerealiseerd kunnen worden.

Wat valt onder sociaal beleid?

Eigenlijk alles wat te maken heeft met arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden, valt onder sociaal beleid.
 • pensioenverzekering, winstdeling of sparen
 • werktijden of vakantie
 • beloning of functiewaardering
 • veiligheid, gezondheid of welzijn in relatie tot arbeid (inclusief ziekteverzuim)
 • aanstellingen, ontslag of bevorderingen
 • personeelsopleiding
 • personeelsbeoordeling
 • bedrijfsmaatschappelijk werk
 • werkoverleg
 • behandeling van klachten
 • persoonsregistratie van medewerkers
 • voorzieningen voor waarneming of controle van medewerkers