Restverdiencapaciteit

Dit is het percentage dat een werknemer kan verdienen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid bij de werknemer.