Reiskostenvergoeding

Vrijwel alle werkgevers vergoeden volledig of gedeeltelijk de reiskosten van hun medewerkers. De meeste werkgevers hanteren een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Voor het openbaar vervoer kan de werkgever er ook voor kiezen om de werkelijke reiskosten te vergoeden.
Afspraken over reiskostenvergoeding zijn vastgelegd in de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst.