Re-integratie

Met re-integratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld.

De term re-integratie kan twee betekenissen hebben:

1. het weer terugkeren in het werk na een langere afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte
2. het (weer) aan het werk gaan van werkzoekenden.