Re-integratie 2e spoor

Wat is re-integratie 2e spoor?

Een re-integratie 2e spoor traject wordt opgestart indien een medewerker door omstandigheden, na langdurig verzuim, niet terug kan keren binnen de huidige organisatie.  Dit houdt in dat er een passende functie bij een andere werkgever wordt gezocht. Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter is uw rol als werkgever hierin van groot belang.

Wat is onze werkwijze?

Heikens Human Capital ondersteunt u in dit traject, stelt het trajectplan op en begeleidt uw werknemer. Heikens Human Capital werkt met u samen, met als doel uw werknemer te laten re-integreren in een passende functie buiten uw organisatie.Met name met betrekking tot de regels en procedures in dit traject, heeft Heikens Human Capital specifieke kennis en ervaring. Wij kunnen u daardoor adviseren op het gebied van het voorkomen van loonsancties, verplichtingen voor de werkgever en/of werknemer en de regelgeving van het UWV.

Plan van aanpak en onderwerpen die aan de orde komen gedurende het re-integratietraject 2e spoor:

 • gevolgde opleiding en werkervaring
 • opstellen CV
 • opstellen en adviseren sollicitatiebrief
 • vaardigheden en competenties
 • arbeidsvermogen werknemer
 • het benutten van sterke punten, wensen en interesses
 • het verbeteren van zwakke kanten
 • het zoeken en vinden van vacatures
 • het benaderen van bedrijven en het gebruiken van het netwerk
 • sollicitatievaardigheden oefenen
 • het bemiddelen bij het vinden van passend werk bij andere werkgever
 • voorbereiden sollicitatie en/of kennismakingsgesprekken met mogelijk nieuwe werkgever
 • voorbereiden onderwerpen die mogelijk aan de orde komen bij een nieuw dienstverband
 • nazorg