Re-integratie 2e spoor

Wat is re-integratie 2e spoor?

Indien er voor uw langdurig zieke werknemer binnen uw organisatie geen passend werk te realiseren is, volgt een 2e spoortraject. Dit houdt in dat er een passende functie bij een andere werkgever wordt gezocht. Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter is uw rol als werkgever hierin van groot belang.

 

Wat is Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter (WvP) is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te laten terugkeren binnen het arbeidsproces. In de WvP, die per 1 april 2002 van kracht ging, staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim.

 

Wat is onze werkwijze?

Heikens Human Capital ondersteunt u in dit traject, stelt het trajectplan op en begeleidt uw werknemer. Heikens Human Capital werkt met u samen, met als doel uw werknemer te laten re-integreren in een passende functie buiten uw organisatie.

Met name met betrekking tot de regels en procedures in dit traject, heeft Heikens Human Capital specifieke kennis en ervaring. Wij kunnen u daardoor adviseren op het gebied van het voorkomen van loonsancties, verplichtingen voor de werkgever en/of werknemer en de regelgeving van het UWV.

Plan van aanpak en onderwerpen die aan de orde komen gedurende het re-integratietraject 2e spoor:

 • gevolgde opleiding en werkervaring
 • opstellen CV
 • opstellen en adviseren sollicitatiebrief
 • vaardigheden en competenties
 • arbeidsvermogen werknemer
 • het benutten van sterke punten, wensen en interesses
 • het verbeteren van zwakke kanten
 • het zoeken en vinden van vacatures
 • het benaderen van bedrijven en het gebruiken van het netwerk
 • sollicitatievaardigheden oefenen
 • het bemiddelen bij het vinden van passend werk bij andere werkgever
 • voorbereiden sollicitatie en/of kennismakingsgesprekken met mogelijk nieuwe werkgever
 • voorbereiden onderwerpen die mogelijk aan de orde komen bij een nieuw dienstverband
 • nazorg

WIA

Mocht uw werknemer (gedeeltelijk) afgekeurd worden, dan volgt er een WIA-traject (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van alle regelgeving en begeleiden wij u en uw werknemer tijdens dit proces. Zo komt u beiden niet voor onverwachte zaken te staan.

 

Bezwaar- en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van bijvoorbeeld het UWV, dan kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan volgt een beroepsprocedure. In beide gevallen kunnen we u hierin adviseren en/of bijstaan.