Re-integratie 1e spoor

Wat is re-integratie 1e spoor?

Re-integratie 1e spoor is de eerste stap in het re-integratieproces. Dit proces start al op het moment van ziekmelding. Vanaf dat moment hebben namelijk zowel werkgever als werknemer de verplichting om actief en doelgericht te werken richting terugkeer in het arbeidsproces. Het eerste doel is re-integratie 1e spoor en houdt in: het laten terugkeren van de werknemer in de eigen functie bij de eigen werkgever. Indien blijkt dat uw werknemer door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is zijn eigen functie uit te voeren, maar wel in een aangepaste of andere functie kan re-integreren binnen het eigen bedrijf, valt dit ook onder het 1e spoor re-integratietraject. Hiervoor dient een persoonlijk re-integratietraject te worden opgesteld. Hierin wordt gekeken naar de werkplek, de functie-inhoud en de belasting- en belastbaarheid van de werknemer. Het is belangrijk om als werkgever Wet Verbetering Poortwachter te volgen en hier adequaat op te reageren.


Wat is onze werkwijze?

Door een 1e spoor re-integratie bij Heikens Human Capital in te zetten, ondersteunen en adviseren wij u als werkgever door de complexe sociale wet- en regelgeving. Het uitleggen van de procedure is altijd de eerste stap. Dit zorgt ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat hun rol is en wat er gaat gebeuren. Heikens Human Capital kan u onder andere ondersteunen tijdens de opbouw van het ziekteverzuim dossier, het voeren van gesprekken en namens u als werkgever de contactpersoon zijn voor bijvoorbeeld het UWV,  bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen en advocaten.

Met name met betrekking tot de regels en procedures in dit traject, heeft Heikens Human Capital specifieke kennis en ervaring. Wij kunnen u daardoor adviseren op het gebied van het voorkomen van loonsancties, verplichtingen voor de werkgever en/of werknemer en de regelgeving van het UWV.