Proeftijd

De proeftijd is een periode waarin je als werknemer de werkgever kunt overtuigen van je kwaliteiten en de geschiktheid voor een baan. Andersom geldt dit ook: de werknemer kan tijdens een proeftijd erachter komen of de baan bij hem past.

Zowel de werknemer als de werkgever kan tijdens de proeftijd het contract zonder opzegtermijn beëindigen. Dit dient altijd schriftelijk en vooraf worden vastgelegd. Werkgever en werknemer kunnen in het contract een proeftijd afspreken. Hoe lang je proeftijd is, ligt aan het type arbeidsovereenkomst. Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor een periode van 6 maanden of korter dan mag hier geen proeftijd in zijn opgenomen.