Personeelsvertegenwoordiging

Vertegenwoordiging van werknemers in een onderneming, gericht op het uitoefenen van bepaalde rechten ten opzichte van de ondernemer. Dit moet worden ingesteld wanneer de meerderheid van de werknemers van de onderneming (met in de regel tussen de tien en vijftig werknemers) daarom vraagt.

Het initiatief tot oprichten van een PVT kan uitgaan van de medewerkers of van de ondernemer. De verplichting tot oprichting van een PVT kan ook in de CAO staan. De instelling van een PVT is verplicht als de meerderheid van de medewerkers dat wil. De PVT bestaat uit ten minste drie personeelsleden die rechtstreeks worden gekozen door de medewerkers