Personeel nodig? Let dan hier op bij de screening van sollicitanten

Tien stappen voor screening nieuw personeel

Een werkgever die van plan is een sollicitant aan te nemen, wil later niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Een goede screening kan de kans op zulke verrassingen verkleinen.

Door een sollicitant vooraf goed te screenen, achterhaalt de werkgever of de door de sollicitant gegeven informatie klopt en of hij relevante informatie niet heeft genoemd. Omdat de screening invloed heeft op de privacy van de sollicitant, is deze alleen onder voorwaarden toegestaan. Zo moeten de screeningsactiviteiten noodzakelijk zijn: de werkgever kan de informatie niet op een minder ingrijpende manier verkrijgen. Screeningsautoriteit Justis heeft de mogelijkheden voor screening op een rij gezet in een brochure (pdf).

Checklist voor integer aannemen personeel

De brochure is speciaal bedoeld voor degenen die besluiten om nieuw personeel te (laten) screenen, zoals HR-professionals en ondernemers. Justis heeft in de brochure een checklist opgesteld voor het aannemen van integere werknemers:

  1. (Online) screening is aangekondigd als onderdeel van de sollicitatieprocedure.
  2.  Het paspoort of identiteitsbewijs van de kandidaat is echt (tool).
  3. Diploma’s en cijferlijsten zijn betrouwbaar.
  4. Het cv van de kandidaat strookt met andere gegevens.
  5. Belangenverstrengeling vanuit nevenactiviteiten lijkt uitgesloten.
  6. Een eerdere werkgever is gebeld voor een referentie (tool).
  7. Op sociale media/internet zijn geen ‘verdachte’ berichten gevonden.
  8. De kandidaat komt (niet) voor in registers die relevant zijn voor de functie (denk aan het BIG-register voor zorgverlenende beroepen).
  9. Eventuele bevindingen zijn besproken met de kandidaat.
  10. Indien nodig: een VOG is afgegeven aan de kandidaat voor deze functie.

Bron: https://www.rendement.nl/nieuws/id20700-tien-stappen-voor-screening-nieuw-personeel.html