Personal coaching

Wat is personal coaching?

Personal coaching leert u bewuster naar uzelf kijken op basis van het door u ingebrachte probleem. U formuleert samen met ons uw probleem, uw doelen en u krijgt inzicht in de belemmeringen die u ervaart bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Doordat u meer inzicht krijgt in uw eigen gedrag, kwaliteiten en valkuilen zult u meer zelfvertrouwen ontwikkelen, uw communicatieve en sociale vaardigheden verbeteren en uw invloed en resultaat zowel op de werkvloer als privé vergroten.
Personal coaching levert positieve resultaten op voor zowel uzelf als voor uw omgeving. Meer bewustwording leidt namelijk tot bewustere keuzes en het nemen van meer verantwoordelijkheid  en dit heeft een positief effect op elke omgeving.

 

Onze aanpak

Heikens Human Capital begeleidt u bij het inzichtelijk maken van uw probleem en het vinden van oplossingen die bij u passen. De probleemstelling kan zowel betrekking hebben op uw werk- als op uw privésituatie. Desgewenst stellen wij samen met u een plan van aanpak op, waarmee u de gevonden oplossingen in de praktijk gaat gebruiken.