Wetgeving

Overplaatsing om relatie in een team terecht?

In een team op een hogeschool ontstaat een relatie, en uiteindelijk een huwelijk tussen twee teamleden. Hoe gaat de hogeschool hier mee om?

Op een hogeschool ontstaat een relatie in een team, en uiteindelijk een huwelijk tussen twee teamleden. Na meer dan 10 jaar plaatst de hogeschool op advies van een extern bureau de echtgenote over. Lees hier hoe de rechter in een kort geding over deze zaak oordeelde.

Wat eraan voorafging

Een medewerkster werkt al meer dan twintig jaar in een team waar ze ook haar man heeft leren kennen. Het team varieert in omvang en bestaat meestal uit 16 tot 20 docenten. Vanaf 2015 is het team zelfsturend. Een nieuwe leidinggevende constateert in maart 2017 dat er problemen zijn in het team en dat het verloop er erg groot is. Hij schakelt een extern bureau in. Dat constateert onder meer dat de opbouw naar een zelfsturend team niet goed is verlopen. Ook de privé-relatie van de echtgenoten is een ‘bepalende en ongewenste factor van macht en invloed’. Het bureau geeft aanbevelingen om tot verbetering te komen:

  • Met het team een visie bepalen
  • In gesprek gaan met het team
  • Inzet van coaching
  • Advies om één van de echtgenoten over te plaatsen.

De echtgenote wordt na de zomervakantie bij een eenzijdig wijzigingsbesluit overgeplaatst. Maar daar is zij het niet mee eens en ze vordert in een kort geding dat haar overplaatsing ongedaan wordt gemaakt.

Hoe het afloopt

De rechter is er vrij duidelijk over. De hogeschool heeft het tijdspad onzorgvuldig gekozen. Vlak voor de zomervakantie is het echtpaar meegedeeld dat één van hen weg moest. Tijdens de zomer lag de zaak stil en meteen na de zomer is de werkneemster zonder verder overleg na eenzijdig besluit overgeplaatst. De adviezen van het bureau omvatten meer dan alleen een overplaatsing om de problemen op te lossen.

De hogeschool heeft zich naar het oordeel van de rechter niet als goed werkgever gedragen door haar manier van handelen. Als werkgever heeft de hogeschool de in haar ogen ongewenste situatie in het team jarenlang laten voortbestaan en dan past het niet om overhaast een eenzijdig besluit te nemen.

In de praktijk

Relaties in een team kunnen de gezonde team-dynamiek flink verstoren. Daarom is het voor de werkgever belangrijk om een helder beleid te hebben op het gebied van relaties op het werk. Wat is toegestaan en wat zijn de consequenties als de relatie het werk negatief beïnvloed? Heldere regels en naleving daarvan staat ook hier voorop.

Bron: XpertHR Actueel