Outplacement

Wat is outplacement?

U raakt uw baan kwijt, ondanks uw vast contract. Dit kan bijvoorbeeld door reorganisatie. Heel vervelend, en wat moet u nu doen? In sommige gevallen kunt u via uw werkgever in een outplacement traject starten. Binnen een outplacement traject wordt u, als (voormalig) werknemer, ondersteund, begeleid en geadviseerd bij het vinden van een nieuwe baan buiten de huidige organisatie.

Wat is onze werkwijze?

Heikens Human Capital neemt de wensen van de cliënt als uitgangspunt. Wij begeleiden u tijdens het zoeken naar een nieuwe functie buiten uw organisatie. Onze aanpak is persoonlijk en deskundig. U wordt ondersteund bij het inventariseren van de opgedane kennis, ervaring en interesses. Op basis hiervan stellen wij samen met u het curriculum vitae (cv) en sollicitatiebrieven op. Ook worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt besproken en inzichtelijk gemaakt, daarbij wordt ook besproken of het volgen van een opleiding nodig is voor de beoogde functies. Daarbij is het ook mogelijk dat wij u begeleiden bij het starten als zelfstandig ondernemer, dit kan uiteraard samenlopen met het zoeken naar een nieuwe functie.

Wij ondersteunen bij het zoeken van vacatures. Verder trainen wij u in het voeren van onder andere sollicitatiegesprekken, waarbij u inzicht krijgt in de sterke- en/of verbeterpunten en deze effectief kan communiceren. Daarnaast nemen wij u stap voor stap door een sollicitatiegesprek, vanaf binnenkomst tot afronding. Daarbij worden mogelijke sollicitatievragen behandeld, welk doel deze vragen hebben en hoe een antwoord geformuleerd kan worden (START).

Onderwerpen die aan de orde komen gedurende het traject outplacement zijn onder andere:

 • gevolgde opleiding en werkervaring
 • opstellen CV
 • opstellen en adviseren sollicitatiebrief
 • vaardigheden en competenties
 • arbeidsvermogen werknemer
 • het benutten van sterke punten, wensen en interesses
 • het verbeteren van zwakke kanten
 • het zoeken en vinden van vacatures
 • het benaderen van bedrijven en het gebruiken van het eigen netwerk
 • sollicitatievaardigheden oefenen
 • het bemiddelen bij het vinden van passend werk bij andere werkgever
 • voorbereiden sollicitatie en/of kennismakingsgesprekken met mogelijk nieuwe werkgever
 • voorbereiden onderwerpen die mogelijk aan de orde komen bij een nieuw dienstverband
 • nazorg