Outplacement

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een derde (het outplacementbureau) individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn, een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever te vinden.

De aanleiding tot outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever (om welke reden dan ook) niet met elkaar verder willen. Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Het recht op outplacement van de werknemer wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of ontbindingsovereenkomst.