Ontslaggronden

Ontslaggrond a: bedrijfseconomisch ontslag
Ontslaggrond b: langdurige ziekte
Ontslaggrond c: frequent ziekteverzuim
Ontslaggrond d: disfunctioneren
Ontslaggrond e: verwijtbaar handelen of nalaten
Ontslaggrond f: ernstig gewetensbezwaar
Ontslaggrond g: verstoorde arbeidsverhouding
Ontslaggrond h: andere omstandigheden