Ontslaggrond e: verwijtbaar handelen of nalaten

Verwijtbaar handelen of nalatigheid is een reden om de werknemer te ontslaan. Een voorbeeld hiervan is als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert. Of als hij/zij langdurig ziek is en niet meewerkt aan zijn re-integratie.

Als de werkgever de werknemer via de kantonrechter wilt ontslaan vanwege het niet meewerken aan re-integratie, heeft eerstgenoemde een deskundigenoordeel van het UWV nodig.