Ontslaggrond c: frequent ziekteverzuim

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt. Als de werkgever de werknemer via de kantonrechter wilt ontslaan vanwege veelvuldig ziekteverzuim, heeft eerstgenoemde een deskundigenoordeel van het UWV nodig.