Ontslaggrond b: langdurige ziekte

Als een werknemer twee jaar of langer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt bent geweest, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst dan automatisch beëindigd is. Het betekent wel dat uw werkgever via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter uw ontslag kan aanvragen.