Ontslag

Wat is ontslag?

Bent u ontslagen? Heeft u een arbeidsconflict en komt u er samen niet uit? Of dreigt een werknemer langdurig uit te vallen wegens ziekte? Iedereen die werkt in loondienst heeft een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Zodra die wordt beëindigd, is er sprake van ontslag. Er zijn meerdere manieren om zo’n ontslag mogelijk te maken. De manier waarop iemand ontslagen wordt is afhankelijk van de reden van het ontslag. In dit soort situaties is het belangrijk dat u weet wat u rechten en plichten zijn en daar naar weet te handelen. Heikens Human Capital kan u begeleiden en ondersteunen in dit complexe proces.

Wat is onze werkwijze?

Heikens Human Capital biedt u de mogelijkheid om het dienstverband op een goede manier af te sluiten. Centraal in onze aanpak staat het belang van u als werkgever, alsmede de optimale begeleiding van uw werknemer . Wij ontzorgen u als werkgever, door de procedures, die met een ontslagzaak te maken hebben, in gang te zetten. Wij begeleiden u vanaf de start van het traject, tijdens de opbouw van het dossier, indien gewenst bijwonen of voeren van gesprekken met uw werknemer, het opstellen van de vaststellingsovereenkomst (als uw en uw werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan), tot het einde van het traject waarbij de ontslagvergunning wordt toegekend. Indien gewenst onderhoudt Heikens Human Capital, namens u, contacten met instanties als het UWV, advocaten of de kantonrechter.

Wat is ontslagrecht en wat zijn ontslaggronden?

Ontslagrecht is het geheel van regels en rechtspraak waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld.

Er zijn verschillende ontslaggronden, namelijk:

  • Ontslaggrond a: bedrijfseconomisch ontslag
  • Ontslaggrond b: langdurige ziekte
  • Ontslaggrond c: frequent ziekteverzuim
  • Ontslaggrond d: disfunctioneren
  • Ontslaggrond e: verwijtbaar handelen of nalaten
  • Ontslaggrond f: ernstig gewetensbezwaar
  • Ontslaggrond g: verstoorde arbeidsverhouding
  • Ontslaggrond h: andere omstandigheden

Specifieke uitleg over deze ontslaggronden kunt u vinden op onze website onder de categorie Begrippen

Vaststellingsovereenkomst

Als u en de werknemer overeenstemming bereiken van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden daarvan, is sprake van ‘beëindiging met wederzijds goedvinden’. Deze manier van beëindigen van het dienstverband is expliciet in de wet geregeld.  U hoeft dan geen toestemming te vragen aan UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die u hierover maakt vast in een vaststellingsovereenkomst(beëindigingsovereenkomst). Een schriftelijke vaststellingsovereenkomst is sinds 1 juli 2015 verplicht. U en uw werknemer moeten de overeenkomst allebei ondertekenen. Hierna heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd om eventueel af te zien van de overeenkomst. In dat geval moet hij dat schriftelijk aan u laten weten. Heikens Human Capital kan u ook bij het opstellen van deze vaststellingsovereenkomst helpen.

Afhankelijk van uw behoefte hebben wij een adviserende, begeleidende of uitvoerende rol.