Online Training: Sollicitatievragen

Sollicitatievragen
Het voornaamste doel van onderstaande uitleg is jou een beeld te geven van wat er van je verwacht wordt tijdens het beantwoorden van sollicitatievragen. Sollicitatievragen hebben als doel een goed beeld van jou en je kennis en vaardigheden te schetsen. Door deze uitleg kun je jezelf voorbereiden en kun je ook daadwerkelijk een goed en duidelijk beeld van jezelf schetsen. Er worden geen antwoorden gegeven, maar uitgelegd wat het doel is van specifieke vragen die tijdens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden.

Sollicitatievragen over jezelf
1. Wat zijn je sterkste punten?
Geef 3 of 4 punten, dat is meer dan genoeg. Gebruik als leidraad de punten die je aangegeven hebt in je cv.
2. Noem een positieve eigenschap van jezelf.
Wederom, goed over nadenken. Want wat de één positief vindt, ziet de ander misschien wel heel anders. Dus hangt het er ook erg vanaf hoe je het formuleert en onderbouwt. Onthou opnieuw heel goed wat je in je cv hebt staan, maar bedenk ook welke van jouw positieve eigenschappen goed bij de functie zou kunnen passen.
3. Wat zijn je verbeterpunten?
Zorg ervoor dat je dicht bij je zelf blijft en je niet van je stuk laat brengen door de interviewer. Geef altijd een positieve draai aan je verbeterpunt, elk nadeel heeft zijn voordeel.
4. Hoe zou je jezelf omschrijven?
Hou dit ook gewoon kort, zakelijk en vooral relevant. Dat je bijvoorbeeld koken leuk vindt, is niet relevant als je solliciteert op een administratieve functie. Dat je bijvoorbeeld gedreven, secuur en professioneel bent, weer wel.
Let op: hou de lijn van je cv aan. Er kan over doorgevraagd worden, (ook) door voorbeelden te moeten geven. Bereid ook nog een paar punten voor die op jou persoonlijk én privé slaan.

Sollicitatievragen over je werkervaring
1. Wat vind je beroepsmatig je grootste succes?
Dit moet je goed voorbereiden met 1 á 2 voorbeelden, door middel van de START-methode.
(Dit is eigenlijk de STAR-methode, maar wij hebben de “T” voor “Tijdlijn” zelf toegevoegd)
START:
Situatie (boze klant, ongemotiveerde werknemer, verbeteringen)
Taak (wat moest er gedaan worden om het doel te bereiken)
Actie (wat is er door wie gedaan om het doel te bereiken)
Resultaat (wat was het uiteindelijke resultaat? Is het doel bereikt?)
Tijdlijn (Hoe lang heb je erover gedaan om van ‘Situatie’ naar ‘Resultaat’ te gaan. Dit geeft weer hoe goed je kunt doorpakken)
2. Waarom zouden we je moeten aannemen?
Dit slaat terug op je sterke punten en je behaalde successen, deze kun je hier dus herhalen of onderstrepen. Zorg er wel voor dat de sterke punten en behaalde successen een link hebben met de functie en eventueel met de organisatie.
3. Waarom denk je de meest geschikte kandidaat te zijn?
Je ervaring in dezelfde functie/branche, inzicht, mensenkennis, persoonlijke interesse, etcetera.

Sollicitatievragen over je huidige baan
1.
Wat zijn belangrijke kenmerken van je huidige werk?
Het takenpakket van je vorige functie en eventueel specifieke onderdelen die je wilt benoemen, maar buiten je functie stonden. Bijvoorbeeld: indien nodig deed je ook taken van collega´s als zij er niet waren of het erg druk hadden (dit toont je flexibiliteit). Deze kunnen van belang zijn tijdens je sollicitatie.
2. Wat vind je je grootste succes in je huidige baan?
HEEL persoonlijk natuurlijk, wel weer via de START-methode. Probeer je voorbeeld relevant te houden voor de functie waarop je solliciteert.
3. Hoe heb je problemen opgevangen in je huidige werk?
Wederom via de START-methode. Deze goed voorbereiden, zodat de interviewer/HR-manager een duidelijk beeld krijgt van hoe jij bijvoorbeeld lastige klanten behandelt.
4. Wat heb je in je huidige functie geleerd?
Geef voorbeelden van je successen, of refereer naar eerder gegeven voorbeelden en licht verder toe wat je daarvan geleerd hebt.
5. Waarom wil je van baan veranderen?
Hou dit antwoord zakelijk, je hoeft hier niet het achterste van je tong te laten zien. Vaak is de reden niet zo heel erg spannend (verhuisd, nieuwe uitdaging, reorganisatie, etcetera). Maar wees nooit negatief over je oude functie, organisatie, werkgever, leidinggevende, collega’s, etcetera.
6. Wat heb je in je huidige baan bereikt?
Niet alleen je functie maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Kun je bijvoorbeeld aangeven dat door je huidige functie je aan je verbeterpunten hebt kunnen werken of assertiever geworden bent, etcetera.
7. Wat vind je moeilijk in je huidige functie?
Linken met je verbeterpunten, anders zijn je verbeterpunten niet relevant.

Sollicitatievragen over je motivatie
1. Waarom wil je graag bij onze organisatie komen werken?
Goed de website lezen en je motivatie linken aan de doelstellingen van de organisatie en uiteraard het feit dat ze de passende functie voor je hebben.
2. Wat spreekt je het meeste aan in deze functie?
Goed de functieomschrijving lezen en daarop terugvallen en linken met je werkervaring.
3. Waarom heb je bepaalde loopbaanstappen gemaakt?
Hier kunnen dezelfde redenen naar voren komen als bij de vraag waarom je weg wilt bij je huidige werkgever. Het kan zijn dat je veel van werkgever gewisseld bent, en dat men graag je reden(en) daarvoor wilt horen. Als het echt een probleem was geweest, dan was je niet op gesprek geweest. Verder geeft het aan hoe gedreven je bent binnen je carrière en wat je ervoor wilt doen/voor over hebt.
4. Wat verwacht je van de nieuwe baan?
Niet echt veel toegevoegde waarde, aangezien het antwoord veelal in de sfeer van ‘een leuke uitdagende functie met fijne collega’s’ ligt.
5. Hoe ziet de ideale baan er voor jou uit?
Goed over nadenken, link deze met je sterke punten, je werkervaring en hoe de eventuele werkgever daarin past. Let op: toon niet TE veel passie voor een volledig ander beroep, aangezien je daardoor de indruk kunt wekken dat jouw interesse niet ligt bij de functie waarop je solliciteert.
6. Ben je bereid een opleiding te volgen?
Denk na over wat voor opleiding dat zou kunnen zijn en hoe dit een toevoeging kan zijn voor de functie waarop je solliciteert.
7. Waar zie je jezelf over vijf of tien jaar?
Onduidelijke vraag, maar hij wordt wel vaak gesteld. Het moet een indicatie geven over jouw carrièreplanning, maar daar valt weinig over te zeggen. Een passend antwoord kan zijn: “Hopelijk bij een leuk bedrijf in een interessante uitdagende functie met fijne collega’s” of het antwoord dat je gegeven hebt bij “Hoe ziet de ideale baan er voor jou uit?”

Sollicitatievragen over je vaardigheden
1. Hoe ga je om met problemen?
Voorbeelden ook weer via de START-methode
2. Ben je klantgericht? Waaruit blijkt dat?
Geen voorbeelden, maar uit je feitelijke benadering van klanten.
3. Hoe ga je om met kritiek?
Goed over nadenken, het is wel belangrijk dat je dit goed formuleert. Dit is natuurlijk erg persoonlijk.

Hoe goed heb je je thuis voorbereid?
1. Wat weet je van onze organisatie?
Je hoeft niet van de hoed en de rand te weten, vaak wordt in het intro al veel verteld over de organisatie. Maar het is altijd de moeite waard om even door de website te gaan. Je kunt bijvoorbeeld de missie en visie doorlezen, zodat je weet waar de organisatie voor staat. Wellicht zijn ze erg trots op hun milieuvriendelijke werkwijze, bestaan ze x jaar, gaat de organisatie binnenkort uitbreiden, etcetera.

Vragen die jij kunt stellen:
Het is van groot belang om vragen voor te bereiden, het toont interesse in de organisatie en laat zien dat je je hebt voorbereid. Schrijf je vragen op in een kladblok, of print ze uit, schrijf de antwoorden op als die gegeven worden tijdens het gesprek. Mocht het nu zo zijn dat je vragen al beantwoord zijn tijdens het gesprek, dan kan de interviewer/HR-manager in ieder geval zien dat je vragen had en heeft hij/zij jou de antwoorden zien opschrijven. Misschien heb je vragen op basis van de antwoorden, maar als je die niet hebt dan is dat in dit geval geen probleem. Als je geen vragen op papier hebt staan en alle vragen die je in je hoofd had al beantwoord zijn tijdens het gesprek, kan dat ongeïnteresseerd of slecht voorbereid overkomen. De interviewer/HR-manager kan dit namelijk niet zien.
1. Hoe is de vacature ontstaan? (Vraag vanuit jouw belangstelling: is de voorganger doorgegroeid binnen de organisatie? Naar een andere vestiging? Uitbreiding van het team?).
2. Hoe groot is het team?
3. Aan wie rapporteer ik?
4. Zijn er targets/doelstellingen voor de afdeling, of persoonlijk?
5. Indien van toepassing: Hoe is de onderlinge samenwerking met de verschillende vestigingen?
6. Indien van toepassing: Hoe is de samenwerking met de andere afdelingen?
7. Wat zijn de opleidingsmogelijkheden?
8. Hoe is de introductie opgezet? Door wie word je getraind en hoe (klassikaal, 1-op-1, etcetera)?
9. Hoe verloopt de verdere procedure?

Start van het gesprek:
Een groot deel van de beeldvorming over jou wordt in de eerste 10 á 15 minuten gemaakt. Jouw binnenkomst kan je feitelijk al in de ‘ja’-, ‘misschien’- of ‘nee’-categorie plaatsen. Wees je om die reden bewust van je houding bij binnenkomst. Geef alle aanwezigen een hand, kijk ze aan en stel je duidelijk voor. Het koetjes-en-kalfjesgedeelte in het begin van het gesprek mag je ook niet onderschatten. Het gesprek is op dat moment al begonnen, alleen worden er nog geen officiële vragen gesteld. In deze fase wordt bewust/onbewust naar de klik gezocht, waardoor de gunfactor mee gaat spelen. Er wordt op dat moment al een inschatting gemaakt over hoe jij zult passen binnen de organisatie, afdeling en samenwerking met de leidinggevende/collega’s.