Onbeperkt vakantiedagen!

Groeiende trend: onbeperkt vakantiedagen opnemen

Banen waarbij werknemers een ongelimiteerd aantal verlofdagen krijgen nemen toe in Nederland. Tussen juni 2016 en mei 2017 groeide het aantal banen met onbeperkte vakantiedagen met 58% ten opzichte van de 12 maanden daarvoor (van 77 naar 122). In het afgelopen jaar (juni 2017 tot mei 2018) steeg het aantal verder met nog eens 88% (van 122 naar 230).

Groeiende trend: onbeperkt vakantiedagen aanbieden

Dit blijkt uit analyse van Joblift.

Hoewel tussen juni 2015 en mei 2016 de banen met onbeperkte vakantie voornamelijk te vinden waren in de Randstad, heeft het concept zich inmiddels door bijna heel Nederland verspreid. Met uitzondering van Drenthe zijn er nu in iedere provincie van Nederland vacatures uitgeschreven voor banen waarbij werknemers zelf mogen bepalen hoe veel dagen vrij ze nemen. In Zuid-Holland maken sollicitanten de meeste kans om een dergelijke baan te vinden. Tussen juni 2015 en mei 2018 werden daar bijna net zoveel banen (194) met deze arbeidsvoorwaarde uitgeschreven als in de rest van Nederland bij elkaar (235). In Noord-Brabant bleek het concept tot nu toe minder populair: daar werden sinds 2015 slechts 24 vacatures aangeboden met deze arbeidsvoorwaarde, ondanks dat de provincie, na Noord- en Zuid-Holland, het grootste aantal banen in Nederland verschaft.

Nederland vs buurlanden

Inmiddels werken minstens 77 Nederlandse bedrijven met het concept. Het is opvallend dat vacatures die onbeperkt verlof in het vooruitzicht stellen gemiddeld 19 dagen langer online staan dan andere vacatures, wat erop kan wijzen dat deze arbeidsvoorwaarde vooral wordt gebruikt om kandidaten te vinden voor posities die moeilijk te bezetten zijn aldus Joblift. Bovendien lijken werknemers nog niet bewust naar vacatures te zoeken waarin onbeperkte vakantiedagen worden aangeboden (Google Trends).

In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk is te zien dat Nederlandse werkgevers al vaker onbeperkt verlof aanbieden. In Frankrijk werden in de afgelopen 12 maanden 81 dergelijke vacatures gevonden, en ondanks de grotere economie van Duitsland was het aantal vacatures dat onbeperkt vakantie aanbiedt in Duitsland en Nederland nagenoeg gelijk in deze periode (229 in Duitsland tegenover 230 in Nederland).

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/arbeidsvoorwaarden/nieuws/groeiende-trend-onbeperkt-vakantiedagen-opnemen?utm_source=2018_HR_%20Nieuwsbrieven&utm_medium=email&utm_campaign=2018_HR%20Praktijk%20Signaal&utm_content=29-5-18%2013:10:0020182905_HRNieuwsbrief&tid=TIDP415682X59B0A085D01249BE90B8763F99EA8A9BYI4