Nul-uren contract

Een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, waarbij geen vast aantal of zelfs geen minimum aantal uren werk gegarandeerd is. De werknemer kan flexibel opgeroepen worden om arbeidsuren te presteren onder het contract.

Wat zijn je rechten met een nulurencontract?

  • Voor iedere oproep moet je tenminste 3 uren betaald krijgen, ook als de gewerkte tijd korter is (als in je contract een afgesproken werktijd van minder dan 15 uur per week staat).
  • Je hoort minimaal het minimumloon te verdienen. Of cao-loon als er een cao op jou van toepassing is.
  • Je hebt recht op vakantiegeld en een doorbetaalde vakantie van tenminste 4 werkweken.
  • Ben je ingeroosterd en word je ziek, dan krijg je minimaal 70% van je loon (met uitzondering van de wachtdagen). Was je niet ingeroosterd, dan heb je geen recht op doorbetaling. Meer over loon bij ziekte.