No-risk polis

Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte. Dit houdt in dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van het UWV kan krijgen als de werknemer ziek wordt.

De no-riskpolis is een regeling die voor de werkgever geldt als die een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat de werkgever:

  • een Ziektewet-uitkering voor de werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de ZW;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.