Mediator

Een mediator is een onafhankelijk neutraal (extern) persoon die ingeschakeld wordt om conflicten tussen werknemer en werkgever of werknemer en werknemer op te lossen.