Mediation

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) samen met partijen werkt aan een voor partijen aanvaardbare oplossing voor een probleem.

Wat is exit-mediation?
Uiteraard kan ook blijken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dan spreken we van exit-mediation.