Loonsanctie

Een loonsanctie is een strafmaatregel die het UWV een werkgever kan opleggen wanneer het UWV van mening is dat een werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Daarbij kan het gaan om de inhoud van de re-integratie, maar ook dat simpelweg niet de juiste formulieren zijn ingevuld of ingeleverd.