Loondoorbetalingsplicht

Als een werknemer ziek is, is een werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen. We spreken dan ook wel van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De werkgever moet per jaar minstens 70% van het loon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. De werknemer kan meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in de cao of in de arbeidsovereenkomst. De loondoorbetalingsplicht duurt maximaal 2 jaar.