Liegen over opleiding en werkervaring reden voor ontslag?

Door mr. Ingrid Kooijman

Wat oordeelt de rechter? (foto: ANP)

Een werkgever vraagt een werknemer bewijs van zijn afgeronde opleiding en werkervaring maar de werknemer komt alleen met een propedeuse-verklaring op de proppen. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Is dit ontslag terecht?

Wat eraan voorafging

Een werknemer solliciteert naar een functie als technisch support medewerker en intaker bij een internetbedrijf. Voor deze functie is een afgeronde, relevante hbo- of universitaire opleiding vereist en minimaal vier jaar werkervaring in de ict of bij internetbureaus. De werknemer solliciteert met een cv waarop onder het kopje ‘Opleiding’ hbo-NHTV staat. Onder ‘Werkervaring’ staat dat hij vanaf 2011 freelancer en zzp’er op projectbasis heeft gewerkt en daarvoor drieënhalf jaar in China werkte.

Hij wordt aangenomen. Maar binnen een paar maanden na zijn indiensttreding wordt hij ziek met griep. Korte tijd later zegt hij dat hij spanningsklachten heeft. Blijkbaar twijfelt de werkgever er aan of de werknemer de functie aankan, en of hij wel de werkervaring wel heeft om de functie goed te kunnen uitvoeren. De werkgever vraagt daarom in een gesprek om kopieën van het hbo-diploma en vraagt om zoveel mogelijk tastbare bewijzen van het bedrijf in China dat hij als referentie heeft opgegeven.

De werknemer levert de gegevens niet aan. De werkgever geeft hem uitstel, waarop de werknemer met een propedeuse van de hbo-opleiding aankomt. Verder levert hij niets in. Uiteindelijk, na nog een kans en een deadline, ontslaat de werkgever de man op staande voet omdat hij tijdens zijn sollicitatie onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt over zijn opleiding, zijn werkervaring en referenties. De werknemer ontkent dat hij heeft gelogen en dat er tijdens de sollicitatieprocedure is gesproken over deze zaken. Hij stapt naar de rechter.

Bij de kantonrechter

De kantonrechter vraagt de werkgever met bewijs te leveren dat de werknemer heeft gezegd dat hij het hbo-diploma bezat, dat er is gesproken over het belang van dat diploma en dat de werknemer heeft verwezen naar referenties op een website als zijnde referenties over hem. De werkgever voldoet volgens de rechter niet aan deze bewijsvraag. Daardoor is er volgens de rechter geen dringende reden voor het ontslag op staande voet aanwezig. De werkgever gaat in hoger beroep.

Bij het hof

Het hof oordeelt anders dan de kantonrechter. Met de getuigenverklaringen van de directeur en de leidinggevende is voldoende vast komen te staan dat de werknemer ten onrechte heeft gemeld dat hij zijn hbo-opleiding had afgerond. Ook blijkt uit de verklaringen dat hem duidelijk is gemaakt dat dit een expliciete eis voor de functie was. Ook met zijn cv heeft de werknemer de indruk gewekt dat hij de opleiding had afgerond, omdat deze vermeld staat onder het kopje ‘Opleiding’. De eis van een een afgeronde opleiding stond expliciet in de vacature.

Het hof oordeelt dat een cv een kerndocument is en dat een werkgever moet kunnen vertrouwen op de informatie die daar in staat. De werkgever heeft de eis van de afgeronde opleiding en de relevantie van de referenties voor de werkervaring volgens het hof voldoende duidelijk gemaakt in de sollicitatieprocedure. Nu blijkt dat de werknemer niet over die opleiding beschikt, kan dit een reden voor ontslag op staande voet zijn, aldus het hof.

Onder het kopje ‘Werkervaring’ heeft de werknemer verwezen naar een website met referenties. Ook in het gesprek verwees hij naar deze website waarna de werkgever vragen heeft gesteld over de werkzaamheden die uit deze referenties bleken. Nu achteraf blijkt dat dit niet zijn referenties waren, laat de rechter dit ook meewegen in zijn oordeel dat er wel een dringende reden voor het ontslag aanwezig was, en het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

In de praktijk

Uit deze rechtszaak blijkt dat het van belang is om in de sollicitatieprocedure duidelijk te zijn over welke eisen uit de vacature harde eisen zijn voor de werkgever. En het belang van doornemen van de relevante ervaring en opleidingen.  Bij twijfel kan er om bewijzen of referenties gevraagd worden. Want deze man is uiteraard niet de eerste sollicitant die zijn cv wat mooier maakt dan hij daadwerkelijk is.

Bron: https://www.xperthractueel.nl/ontslag/liegen-over-opleiding-en-werkervaring-reden-voor-ontslag/?utm_source=xhra_20190520&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=gubwASHZZy_SVK0h9C8LKA&utm_campaign=TripolisDialogue