Lean Six Sigma

INLEIDING
Deze training combineert Lean en Six Sigma. Lean en Six Sigma worden vaak in één adem genoemd, maar zijn twee verschillende methodieken. Doordat ze zo naadloos op elkaar aansluiten, combineren wij deze in één training. Op deze manier krijgen deelnemers een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden om effectief procesverbeteringen door te voeren.

DOEL TRAINING
Na deze training kunnen deelnemers zelfstandig of in groepsverband gestructureerd verbetermogelijkheden identificeren, implementeren en borgen binnen hun eigen directe werkomgeving, afdeling of organisatie. Daarnaast is men dan in staat de verbetermogelijkheden te prioriteren op urgentie en haalbaarheid en weet men welke gevolgen deze verbeteringen hebben op de overige organisatieprocessen.

Lean Six Sigma is een continu proces, waarbij herziene processen op termijn opnieuw beoordeeld dienen te worden. Vandaar dat deelnemer geleerd wordt hoe het totale overzicht te kunnen bewaren bij het verbeteren van processen. Door Lean Six Sigma leert de deelnemer continu in verbeteringen te denken, en ook aan toekomstige verbetermogelijkheden. Als resultaat werkt men proactief aan verbetermogelijkheden in plaats van reactief.

VERANDERPROCES
Binnen Lean Six Sigma wordt psychologie vaak onderbelicht, maar speelt een belangrijke rol bij het doorvoeren veranderingen. De deelnemers krijgen uitleg over het belang van deze benadering, vanuit bijvoorbeeld Gemba en Kaizen, en hoe ze dit zelf praktisch kunnen toepassen. Hierdoor is men in staat om binnen de organisatie het acceptatieniveau voor verandervoorstellen te verhogen.

In de training krijgt men ook een uitleg over waar mogelijke weerstand vandaan komt, hoe hierop te anticiperen en daardoor verandervoorstellen te kunnen implementeren met minimale, of zelfs geen, weerstand. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de opgedane kennis van Lean Six Sigma zo effectief mogelijk ingezet kan worden, de deelnemer actief Lean kan toepassen en de organisatie ook daadwerkelijk stappen kan ondernemen om processen te verbeteren.