IVA-uitkering

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Om aanspraak te kunnen maken op een IVA-uitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent volledig arbeidsongeschikt. Volledig arbeidsongeschikt houdt in dat je voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent.
  • Je bent duurzaam arbeidsongeschikt. Duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat je de komende 5 jaar geen uitzicht hebt op herstel.
  • Je bent verzekerd voor de WIA. Dat ben je onder andere als je in Nederland in loondienst werkt.
  • Voor de WIA staat een wachttijd van 104 weken. Met andere woorden: je bent dan 2 jaar ziek. Je kunt ook zonder wachttijd recht op IVA hebben. Bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk of ernstige ziekte.
  • Je bent na 1 januari 2004 ziek of arbeidsongeschikt geworden. Anders val je nog onder de WAO-regeling.