Functieprofiel

Een functieprofiel is een omschrijving van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. In een functieprofiel geef je de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van een nieuwe werknemer aan. In het functieprofiel staat vaak een functieomschrijving, functie-eisen en overige eisen. De tekst geeft uitleg aan nieuwe en huidige medewerkers over wat diegene kan verwachten van de functie en organisatie.

In een functieprofiel staan:

 • De taken die de werknemer dient uit te voeren;
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • De plaats van de functie binnen de organisatie (organogram);
 • Het dienstverband (aantal uren, vast of tijdelijk contract);
 • De arbeidsvoorwaarden;
 • Vereiste opleiding;
 • Minimale werkervaring;
 • De benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten);
 • Persoonskenmerken en gewenste motivatie;
 • Salarisschaal;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Niet verplicht: Organisatieomschrijving (jaren actief, algemene dienstverlening, KPI van de organisatie).