Eerste Ziektedag

De eerste ziektedag is voor de Ziektewet de eerste werkdag waarop wegens ziekte niet is gewerkt.