Doelgroepverklaring

Een verklaring die door het UWV wordt afgegeven, waarin staat dat iemand is opgenomen in het doelgroepregister.